Wintersport

CHF 220.00TSL 305 Original
mit Boa-System
CHF 220.00TSL 325 Original
mit Boa-System
CHF 290.00TSL Symbioz Hyperfelx Original
mit Boa-System
CHF 270.00TSL Highlander Original
mit Boa-System
CHF 320.00TSL Highlander Adjust
mit Boa-System
CHF 99.00Leki Civetta Pro
Tourenstock
CHF 159.00Leki Aergon 3
Tourenstock
CHF 49.00McKinley Migra 03
Touren/Wanderstock
CHF 59.00McKinley Migra 04
Touren/Wanderstock
CHF 89.00McKinley Migra 07
Touren/Wanderstock